ARV nədir?

ARV  müxtəlif konfiqurasiyalı, müxtəlif gücdə və tipdə iç blokların 1 çöl blokla idarə olunması üçün nəzərdə tutulan  muti zonal kondisioner sistemidir.

Multisistem

Multi sistem  1 çöl blokla müxtəlif tip və gücə malik daxıli blokların (2~5 daxıllı bloka qədər) qoşulmasından ibarət kondisioner sistemidir.

Yarımsənaye

Yarımsənaye kondisioner sistemləri (kanal tip, kasset tip, döşəmə tip)  kiçik sənaye sahələri üçün  müxtəlif tip və gücdə olan avadanlıqlardır.

Məişət

Məişət kondisionerləri  müxtəlif ölçülü otaqların, mənzillərin və nisbətən kiçik sahəli obyektlərin soyudulub isidilməsində  istifadə olunan divar və sütun tipli iqlim avadanlığıdır.